Krizové situace

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události