Možnosti nahlášení havárie vody

vytvořeno: 28.1.2024, v rubrice Obec Šarovy

Havárie vody? Událost lze jednoduše nahlásit
Potřebujete nahlásit poruchu vodovodního řadu nebo se zeptat na odstávku vody?
Využijte nonstop zákaznickou linku 705 696 696 společnosti Vodárna Zlín, která provozuje
vodohospodářskou infrastrukturu v krajském městě. Havárii vody lze případně nahlásit také
prostřednictvím formuláře umístěného v Aktualitách na www.vodarnazlin.cz. Na těchto
webových stránkách je možné nalézt i aktuální informace k probíhajícím odstávkám.


Zákazníci Vodárny Zlín mohou mít také okamžitý přehled o těchto mimořádných
událostech. Stačí, když si zaregistrují službu SMS Info, díky které začnou dostávat zprávy
do svým mobilních telefonů. K získání tohoto servisu je nutná pouze registrace, kterou lze
provést na zákaznické lince 705 696 696 či prostřednictvím formuláře na webových
stránkách www.vodarnazlin.cz v rubrice Zákazníci. Služba SMS Info je zdarma a dosud se k ní
přihlásilo téměř 12 a půl tisíce odběratelů.
Společnost Vodárna Zlín zásobuje pitnou vodou více než 173 tisíc obyvatel Zlínska. Provozuje
sedm úpraven vody, 104 vodojemů, 13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 137
kilometrů vodovodních a 770 kilometrů odpadních sítí. Vodárenskou infrastrukturu má
pronajatou od společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK). Největším akcionářem VaK
je statutární město Zlín. (dvo)