Nové vybavení jednotky SDH

vytvořeno: 11.5.2020, v rubrice Jednotka SDH Šarovy

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Šarovy získala od nadace Agrofert motorovou pilu Stihl MS 261 a ochrannou přilbu Stihl Advance Vent.

Stávající vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šarovy pro práci s motorovou pilou byla v podstatě pouze jedna motorová pila značky Stihl, která je výrobcem určená pro drobné práce na zahradě. Její stáří je 14 let. Je nevhodná pro kácení vzrostlých stromů, popřípadě dělení padlých kmenů. Nedostačující je především výkon a délka řezné lišty. Mimo to neodpovídá minimálním požadavkům stanovených vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky. Zde je stanoveno, že ve výbavě vozidla musí být motorová řetězová pila s výkonem min. 2,7 kW a délkou řetězové lišty min. 380 mm. Práce s takovou pilou byla zdlouhavá, ba dokonce v některých případech docházelo k tomu, že tato pila nebyla schopna vyvrácený kmen pořezat.

Díky pořízení pily o větším jmenovitém výkonu je jednotka akceschopnější. Ochranná přilba poskytuje pro obsluhu motorové pily komfortní podmínky pro práci. Nejen že chrání hlavu, ale také velmi dobře chrání obličej a zrak před odletujícími třískami. Nelze také opomenout vynikající ochranu sluchu. I při delší práci se neprojevuje únava, protože celá přilba je velmi lehká a tudíž nedochází k namáhání krční páteře uživatele.  V naší i okolních obcích se nachází mnoho přestárlých stromů, především v okolí toku potoka Březnice, které při nekontrolovaném pádu mohou napáchat škody na objektech nebo komunikaci. Proto je důležité, aby jednotka byla vybavena odpovídající motorovou pilou, s jejíž pomocí bude schopna provézt rychlý zásah.