Pozvánka na Noc kostelů a výzva

vytvořeno: 14.3.2022, v rubrice Obec Šarovy

Pozvánka na Noc kostelů a výzva ke sbírání fotografií pro výstavu


Letošní Noc kostelů se bude konat 10. 6. 2022 ve znamení kulatého výročí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Před 220 lety, 11. července 1802, byla stavba posvěcena. V té době se v ní už téměř 15 let konaly mše, ale oficiální akt proběhl až s časovým odstupem.

Zveme všechny zájemce nejen k návštěvě samotné Noci kostelů, ale také k tomu, aby se zapojili do sbírání fotografií zachycujících dějiny březolupské farnosti. Rádi bychom uskutečnili výstavu, na které by byly prezentovány snímky (případně obrazy, grafiky, kresby či jiné dokumenty) sledující náboženský život v obci. Mohou zachycovat kostel (včetně akcí vyfocených v interiéru), faru, osobnosti duchovních spjatých s farností, různé farní aktivity (poutě) či svátosti (první svaté přijímání, křty, biřmování) nebo události liturgického roku, jako je třeba průvod o Božím Těle. Sbírka se týká celé farnosti, zajímají nás tedy fotografie z Březolup, ale i ze Šarov, Svárova a Zlámance . Sbírka fotografií poslouží při výstavě, která bude doprovodnou akcí letošní Noci kostelů. V roce 2024 potom některé vybrané snímky použijeme při přípravě knihy o dějinách březolupského kostela a farnosti. Pokud máte možnost, přispějte do ní svými rodinnými vzpomínkami i vy!


Praktické informace:

Vybrané fotografie vložte do obálky označené vaším jménem a připište také svůj telefonický kontakt. Odevzdejte je na Obecním úřadě, případně po nedělní mši v sakristii kostela v Březolupech. Ponecháme si je asi 14 dní, během kterých je naskenujeme (zkopírujeme) a posléze vám originály vrátíme.

Na výstavě budou použity vytištěné kopie snímků.

Případné dotazy rádi zodpovíme na 770 604 405.