Šarovjáci na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

vytvořeno: 27.10.2015, v rubrice Aktuality Šarovské chasy

Slavnosti vína v Uherském Hradišti se už nějaký ten rok neobejdou bez účasti zástupců obce Šarovy. Možnost reprezentovat dědinu totiž před třemi lety nadchla pár jedinců, a tito neváhali a dá se říct, že na poslední chvíli splašili různé části krojů, aby mohli druhou zářijovou sobotu splynout v krojovaném davu dalších zúčastněných obcí.

Pravda je, že první šarovská účast byla spontánní, kroje ve většině případů vypůjčené a o krojové čistotě (totiž, že daný kroj, je právě z našeho regionu) by se jistě v odborných etnologických kruzích vedly bouřlivé debaty až do ranního kuropění. Nicméně, účast se počítá a tak se lidé Šarov neznalí, mohli dozvědět, že Šarovy patří nejen do regionu „Za Moravů“, ale hlavně (podobně jako Spytihněv či Kelníky) i když už zasahují do zlínského okresu, náleží do Moravského Slovácka.

V druhém roce už Šarovjáci nenechávají nic na poslední chvilku, ale prakticky půl roku před konáním Slavností začínají s přípravami na ně. Nechávají se šít nové kroje, došívají se chybějící součásti, plánuje se, čím ještě šarovskou účast vylepšit a také se piluje projev, aby v průvodu bylo nejenom vidět, ale i slyšet, že jdou Šarovjáci, zvesela a s písničkou na rtech.

I letošní šarovská účast na Slavnostech vína byla (snad) lepší než ty předchozí. A to nejen početně, když nás šlo (případně se vezlo či neslo) v průvodu celkem až 21 lidí (z toho 19 krojovaných), což je na počet obyvatel skoro 10 %. Co by za to jiné obce daly. A kromě krojovaných se do organizace šarovské účasti zapojili i další pomocníci. Výsledkem toho všeho bylo, krom samotné prezentace obce v krojovaném průvodu, i zázemí ve Smetanových sadech u Slováckého muzea, kde jsme měli postavený stan s lavičkami, drobné občerstvení a tři tabule s povídáním o Šarovech a s obrázky ze života Šarovjanů.

A jaká bude šarovská účast na Slavnostech příští rok. Věříme, že minimálně taková, jaká byla letos a třeba ještě lepší, protože stále je co zlepšovat.