Úřední deska

Hledání v úřední desce

Oznámení
Kovačík Martin
22.06.2021 - 09.07.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH "VELKÝ OŘECHOV REKONSTRUKCE SIL. III/49718"
Oznámení
Kovačík Martin
21.06.2021 - 31.12.2021
Program 18.. veřejného zasedání OZ Šarovy
Oznámení
Kovačík Martin
16.06.2021 - 30.07.2021
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU - KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŠAROVY
Oznámení
Kovačík Martin
15.06.2021 - 31.12.2021
Upozorňujeme občany, že se prodlužuje termín platby za odpady, psy a stočné do 30.června 2021. Po tomto termínu nebudou popelnice bez označení známkou vyváženy !!!
Oznámení
Kovačík Martin
10.06.2021 - 31.12.2021
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šarovy za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
08.06.2021 - 30.06.2022
Výkaz FIN RZM k 31.12.2020
Oznámení
Kovačík Martin
08.06.2021 - 30.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RZM za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
08.06.2021 - 30.06.2022
Schválený závěrečný účet RZM za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
28.05.2021 - 31.08.2021
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji
Oznámení
Kovačík Martin
27.05.2021 - 31.12.2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Obce Šarovy za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
25.05.2021 - 30.06.2021
Upozorňujeme občany, aby neukládali do BIO kontejnerů u obecního úřadu a u kluziště větve ze stromů o nadměrných velikostech
Oznámení
Kovačík Martin
25.05.2021 - 30.06.2021
Energetická společnost EG.D, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 27. května 2021 od rána bude její zaměstnankyně paní Steinová provádět v obci odečty stavů elektroměrů v domácnostech.
Oznámení
Kovačík Martin
20.05.2021 - 30.06.2021
Oznamujeme občanům, kteří potvrdili zájem o vývoz septiků, že vývozce zahájí v pátek 21.5.2021
Oznámení
Kovačík Martin
08.05.2021 - 31.12.2021
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 10.5.2021
Oznámení
Kovačík Martin
07.05.2021 - 30.05.2020
Oznamujeme občanům, že ve středu 26.května bude firmou ASANA provedena celoplošná deratizace obce
Oznámení
Kovačík Martin
07.05.2021 - 30.06.2020
Oznamujeme občanům, že v obci Šarovy proběhne vývoz domovních septiků, jímek a DČOV v průběhu měsíce května
Oznámení
Kovačík Martin
29.04.2021 - 28.05.2021
Návrh závěrečného účtu RZM za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
29.04.2021 - 28.05.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RZM za rok 2020
Oznámení
Kovačík Martin
29.04.2021 - 28.05.2021
Výkaz FIN k 31.12.2020
Oznámení
Kovačík Martin
22.04.2021 - 31.12.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí