Zásah při záplavách

vytvořeno: 8.9.2019, v rubrice Aktuality SDH

Dne 26. srpna se vlivem intenzivního deště vylil ze svého koryta potok Březnice. Naštěstí se tak stalo v neobydlené části mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice. K žádným škodám na majetku nedošlo. Pouze byla zaplavena silnice v celé šířce, a proto byl z bezpečnostních důvodů Policií ČR zastaven provoz. Jednotka dobrovolných hasičů Šarovy byla vyslána na místo, aby provedla dohled nad situací a následně provedla úklid komunikace od naplavenin. V průběhu zásahu došlo k pádu jednoho stromu vlivem podemletí kořenů. Tento strom také strhl telefonní vedení ze sloupu. Členové jednotky pokáceli nakloněný strom, aby nikoho neohrožoval.  Ke spokojenosti velitele zásahu vyjela jednotka v plném počtu a navíc byla doplněna dalšími členy sboru. Je vidět, že předešlé záplavy si u našich hasičů udělaly velký respekt. Tato menší událost také prověřila systém včasného varování a vyrozumění.  Hladinoměr umístěný za kapličkou zaznamenal zvýšení hladiny toku nad I. stupeň povodňové aktivity a pomocí textové zprávy informoval členy povodňové komise.