Úřední deska

Program 24. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 21.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region za Moravú za rok 2017
vyvěšeno od 20.06.2018 do 30.06.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (3908KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
vyvěšeno od 20.06.2018 do 30.06.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (4423KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Schválený závěrečný účet Regionu za Moravú za rok 2017
vyvěšeno od 20.06.2018 do 30.06.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (918KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
vyvěšeno od 20.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (468KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šarovy za rok 2017
vyvěšeno od 13.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.doc (450KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
vyvěšeno od 13.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (103KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
vyvěšeno od 13.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (99KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
vyvěšeno od 13.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (121KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Šarovy
vyvěšeno od 13.06.2018 do 31.03.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (1968KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.23 z 23.5.2018
vyvěšeno od 11.06.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.doc (125KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
vyvěšeno od 05.06.2018 do 31.08.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (362KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - o přerušení dodávky el.energie dne 15.6.2018 od 10:00 - 14:00 hod
vyvěšeno od 29.05.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (207KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Záměr č.1/2018 - prodej nemovité věci včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví obce Šarovy
vyvěšeno od 28.05.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (67KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu za Moravú za rok 2017
vyvěšeno od 22.05.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (3908KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Návrh závěrečného účtu Regionu za Moravů za rok 2017
vyvěšeno od 19.05.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (1184KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
vyvěšeno od 19.05.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (398KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
vyvěšeno od 19.05.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (227KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 23. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 16.05.2018 do 31.07.2018
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení- Společnost EON oznamuje, že bude ve středu 16.5.2018provádět její zaměstnankyně zápis stavuelektroměrů v domácnostech. Kdo nebude přítomen, nechť laskavě zanechá stav elektroměru na viditelném místě u domu.
vyvěšeno od 15.05.2018 do 31.05.2018
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Krajský úřad Zlínského kraje - veřejná vyhláška
vyvěšeno od 04.05.2018 do 01.10.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (305KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud zaplaceny poplatky na rok 2018 – odpady, stočné, psi, nechť tak laskavě učiní nejpozději do 16.5.2018. Po tomto termínu nebude svozová firma neoznačené popelnice vyvážet.
vyvěšeno od 03.05.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (116KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.5.2018 7:30 - 9:30
vyvěšeno od 03.05.2018 do 01.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (224KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznamujeme občanům, že na stanovišti kontejnerů u obecního úřadu je k dispozici kontejner na odložení starých nepotřebných textilií, obuvi a hraček.
vyvěšeno od 29.04.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Vodné a stočné - porovnání všech položek výpočtu ceny
vyvěšeno od 29.04.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (717KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
vyvěšeno od 25.04.2018 do 02.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (266KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Finanční úřad pro Zlínský kraj - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
vyvěšeno od 24.04.2018 do 02.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (82KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
vyvěšeno od 24.04.2018 do 02.07.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (152KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
vyvěšeno od 24.04.2018 do 02.07.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - V úterý 24.dubna 2018 bude provádět firma ASANA v obci celoplošnou DERATIZACI.
vyvěšeno od 23.04.2018 do 30.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (36KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.22 z 29.3.2018
vyvěšeno od 18.04.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
vyvěšeno od 18.04.2018 do 31.12.2020
Dokumenty: dokument1.pdf (118KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočet obce Šarovy na rok 2018 - financování
vyvěšeno od 18.04.2018 do 30.04.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (193KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Šarovy na rok 2018
vyvěšeno od 18.04.2018 do 30.04.2019
Dokumenty: dokument1.doc (118KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočet obce Šarovy na rok 2018 - schválený OZ
vyvěšeno od 18.04.2018 do 30.04.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (186KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY - 16.4.2018 ( 8:00 - 11:00 )
vyvěšeno od 12.04.2018 do 20.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (102KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění - Svoz odpadu z obce je dle rozpisu svozů po velikonocích ve středu 4.4.2018
vyvěšeno od 31.03.2018 do 08.04.2018
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Dle upřesnění společnosti E.ON se netýká přerušení dodávky elektrické energie dne 6.4.2018 celé obce, týká se jen jedné nově budované přípojky v obci !
vyvěšeno od 29.03.2018 do 10.04.2018
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 22. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 21.03.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření č. 4/2017
vyvěšeno od 13.03.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.xls (38KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 6.4.2018 7:30 - 13:30
vyvěšeno od 13.03.2018 do 20.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (196KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí
vyvěšeno od 12.03.2018 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (34KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká.
vyvěšeno od 12.03.2018 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.xlsx (30KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Střednědobý výhled 2018 - 2020
vyvěšeno od 08.03.2018 do 31.12.2020
Dokumenty: dokument1.xlsx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Návrh rozpočtu na rok 2018 obec Šarovy
vyvěšeno od 08.03.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.xlsx (22KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Financování 2018
vyvěšeno od 08.03.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.xlsx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.21 z 26.2.2018
vyvěšeno od 07.03.2018 do 06.05.2018
Dokumenty: dokument1.doc (127KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Svoz nebezpečných odpadů 28.3.2018
vyvěšeno od 06.03.2018 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (25KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření v chovech domácích prasat
vyvěšeno od 28.02.2018 do 30.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (379KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření v populaci volně žijící zvěře
vyvěšeno od 28.02.2018 do 30.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (413KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - rozšíření zamořené oblasti
vyvěšeno od 23.02.2018 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (231KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - informace o zamořené oblasti, o nařízení k provedení domácích porážek a k zákazu chovu domácích prasat
vyvěšeno od 23.02.2018 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (398KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mapa zamořené oblasti
vyvěšeno od 23.02.2018 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (1926KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Změna čísla účtu obce
vyvěšeno od 20.02.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 21. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 16.02.2018 do 16.04.2018
Dokumenty: dokument1.doc (123KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 01.02.2018 do 01.04.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (402KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Výroční zpráva za rok 2017
vyvěšeno od 30.01.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (302KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů v přírodě.
vyvěšeno od 29.01.2018 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (15KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - druhé kolo
vyvěšeno od 19.01.2018 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (42KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - vymezení zamořené oblasti
vyvěšeno od 11.01.2018 do 15.02.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (228KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Příloha k Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/004906-Z
vyvěšeno od 11.01.2018 do 15.02.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (308KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření 3/2017
vyvěšeno od 05.01.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (203KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozhodnutí o kácení - revitalizace zeleně
vyvěšeno od 05.01.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (125KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Termíny svozu SKO,TO,NO Šarovy
vyvěšeno od 04.01.2018 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (50KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Šarovy
vyvěšeno od 04.01.2018 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (27KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.20 z 21.12.2017
vyvěšeno od 27.12.2017 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.doc (124KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Předsilvestrovský výšlap na hrad Šarov 30.12.2017
vyvěšeno od 27.12.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (226KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů mezi svátky proběhne dle rozpisu ve středu 27.12.2017
vyvěšeno od 23.12.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - od 27.12.2017 do 29.12.2017 bude obecní úřad uzavřen.
vyvěšeno od 23.12.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (160KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č. 1/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
vyvěšeno od 21.12.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.doc (49KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 20. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 14.12.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
1. Zasedání okrskové volební komise 2018 ---- 20.prosince 2017
vyvěšeno od 14.12.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.doc (114KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Pekárna TOMA oznamuje termíny prodeje před svátky
vyvěšeno od 14.12.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (104KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
vyvěšeno od 11.12.2017 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (194KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočet Regionu Za Moravú na rok 2018
vyvěšeno od 07.12.2017 do 31.12.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (236KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.19 z 23.11.2017
vyvěšeno od 05.12.2017 do 01.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (73KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
vyvěšeno od 22.11.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (169KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 19. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 16.11.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (123KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Region za Moravú - Návrh rozpočtu na rok 2018
vyvěšeno od 10.11.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (192KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
vyvěšeno od 10.11.2017 do 15.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (356KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 08.11.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (571KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
vyvěšeno od 08.11.2017 do 01.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (281KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Myslivecké sdružení Lhota oznamuje, že v sobotu dne 4.11.2017 proběhne na katastru obce Šarovy H O N.
vyvěšeno od 03.11.2017 do 18.11.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Průvodní dopis ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Bohuslavice u Zlína
vyvěšeno od 13.10.2017 do 31.12.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (186KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bohuslavice u Zlína – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
vyvěšeno od 13.10.2017 do 31.12.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (211KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - v sobotu 21.10.2017 bude kominická firma provádět čištění komínů v obci.
vyvěšeno od 10.10.2017 do 31.10.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Kotlikove dotace - Zlínský kraj
vyvěšeno od 10.10.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (91KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.18 z 21.9.2017
vyvěšeno od 09.10.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (125KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření č. 2/2017
vyvěšeno od 09.10.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.xls (23KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
vyvěšeno od 23.09.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (34KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Příloha k výzvě - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno od 23.09.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.xlsx (23KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zápisy vodoměrů - čtvrtek 21.9.2017 od 14:00 – 17:00 hod.
vyvěšeno od 20.09.2017 do 30.09.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
vyvěšeno od 15.09.2017 do 31.03.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (228KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 18. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 13.09.2017 do 30.09.2017
Dokumenty: dokument1.doc (120KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Záměr - Obec Šarovy
vyvěšeno od 06.09.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (26KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 28.08.2017 do 30.09.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (420KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyvěšeno od 21.08.2017 do 01.11.2017
Dokumenty: dokument1.doc (116KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20 - 21.10.2017 - informace pro volby
vyvěšeno od 21.08.2017 do 01.11.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (232KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 03.08.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (226KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 02.08.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (333KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Svoz nebezpečných odpadů 30.8.2017
vyvěšeno od 02.08.2017 do 03.09.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (330KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 26.07.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (491KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Ve dnech 24.7. a 26.7.2017 budou úřední hodiny na Obecním úřadě z důvodu čerpání řádné dovolené v době : od 14:00 do 17:00 hodin.
vyvěšeno od 20.07.2017 do 31.07.2017
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno od 16.07.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (467KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.17 z 26.6.2017
vyvěšeno od 15.07.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (133KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Závěrečný účet za rok 2016 - Obec Šarovy
vyvěšeno od 15.07.2017 do 01.07.2018
Dokumenty: dokument1.xls (96KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření č.1/2017
vyvěšeno od 15.07.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.xls (28KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šarovy za rok 2016
vyvěšeno od 15.07.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.doc (449KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - BOHUSLAVICE U ZLÍNA, KŘIŽOVATKA
vyvěšeno od 03.07.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (147KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
vyvěšeno od 03.07.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (477KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Příloha - Zamořená oblast okres Zlín (situační mapa)
vyvěšeno od 03.07.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (594KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočtové opatření č.1/2017
vyvěšeno od 27.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (310KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Komárov
vyvěšeno od 25.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (112KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozhodnutí - povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci Bohuslavice
vyvěšeno od 25.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (1945KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků.FIN 31.12.20160001
vyvěšeno od 21.06.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (2434KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Závěrečný účet RZM 20160001
vyvěšeno od 21.06.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (986KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva RZM 20160001
vyvěšeno od 21.06.2017 do 30.06.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (3742KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 17. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 19.06.2017 do 31.08.2017
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje -- Dopravní omezení v křižovatce silnic II/490, II/497 a III/4972 v Bohuslavicích u Zlína v roce 2017
vyvěšeno od 16.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (55KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění - kontejnery na BIO odpad.
vyvěšeno od 15.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě)
vyvěšeno od 02.06.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (63KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Obec Šarovy - závěrečný účet rok 2016
vyvěšeno od 31.05.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.xls (95KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šarovy za rok 2016
vyvěšeno od 31.05.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (451KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Za Moravú za rok 2016
vyvěšeno od 30.05.2017 do 31.07.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (3742KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Návrh závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2016
vyvěšeno od 30.05.2017 do 31.07.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (1009KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
vyvěšeno od 30.05.2017 do 31.07.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (2434KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
OZNÁMENÍ - Oznamujeme občanům, že v pondělí 29.5. a v úterý 30.5.2017 bude firma v obci Šarovy provádět vývozy jímek a septiků.
vyvěšeno od 25.05.2017 do 05.06.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.15 z 16.2.2017
vyvěšeno od 20.05.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (127KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.16 z 29.3.2017
vyvěšeno od 20.05.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (132KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
vyvěšeno od 20.05.2017 do 30.06.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (362KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Odečet stavu elektroměrů
vyvěšeno od 16.05.2017 do 31.05.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji
vyvěšeno od 09.05.2017 do 30.06.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (344KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Šarovy
vyvěšeno od 28.04.2017 do 31.03.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (219KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění - Žádáme občany, kteří nemají doposud zaplaceny poplatky za vývoz odpadů na rok 2017, nechť tak laskavě učiní do konce měsíce dubna tj. do 28.4.2017
vyvěšeno od 24.04.2017 do 13.12.1901
Dokumenty: dokument1.pdf (28KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Hromadná vakcinace psů - 29.4.2017
vyvěšeno od 24.04.2017 do 07.05.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (127KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
vyvěšeno od 24.04.2017 do 30.06.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (67KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
vyvěšeno od 24.04.2017 do 30.06.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (195KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci ( 1.kolo )
vyvěšeno od 24.04.2017 do 29.06.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (358KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Rozpočet obce Šarovy na rok 2017
vyvěšeno od 30.03.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (169KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Střednědobý výhled rozpočtu obce Šarovy 2017 - 2019
vyvěšeno od 30.03.2017 do 31.12.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (119KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 16. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 22.03.2017 do 31.03.2017
Dokumenty: dokument1.doc (122KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Svoz nebezpečných odpadů z obce Šarovy - 29.3.2017
vyvěšeno od 20.03.2017 do 01.04.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (144KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.
vyvěšeno od 15.03.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (75KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Návrh rozpočtu obce Šarovy na rok 2017
vyvěšeno od 03.03.2017 do 31.03.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (168KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 obec Šarovy
vyvěšeno od 03.03.2017 do 31.12.2019
Dokumenty: dokument1.pdf (119KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zlínský kraj vyhlašuje záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje
vyvěšeno od 28.02.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (158KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
vyvěšeno od 24.02.2017 do 23.03.2017
Dokumenty: dokument1.doc (51KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
vyvěšeno od 24.02.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (34KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
vyvěšeno od 24.02.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (123KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - Šarovy
vyvěšeno od 24.02.2017 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.xlsx (1343KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
vyvěšeno od 24.02.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (144KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Příloha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
vyvěšeno od 24.02.2017 do 31.01.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (2131KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Záměr č. 1/2017 na pronájem prostor sloužících k podnikání
vyvěšeno od 16.02.2017 do 10.03.2017
Dokumenty: dokument1.doc (118KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
vyvěšeno od 13.02.2017 do 20.02.2018
Dokumenty: dokument1.pdf (3515KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 15. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 09.02.2017 do 28.02.2017
Dokumenty: dokument1.doc (121KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Nová služba - Finanční správy
vyvěšeno od 17.01.2017 do 01.04.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (128KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
vyvěšeno od 17.01.2017 do 01.04.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (107KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
vyvěšeno od 09.01.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (30KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Termíny svozu SKO,TO,NO Šarovy
vyvěšeno od 06.01.2017 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (161KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.14 z 19.12.2016
vyvěšeno od 23.12.2016 do 01.02.2017
Dokumenty: dokument1.doc (119KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Upozorňujeme občany, že v době od 23.12.2016 do 30.12.2016 bude na obecním úřadě v Šarovech zavřeno.
vyvěšeno od 21.12.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.doc (116KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 14. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 12.12.2016 do 01.02.2016
Dokumenty: dokument1.doc (120KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozorňujeme občany, že v poslední době dochází v obci ke krádeži majetku.
vyvěšeno od 12.12.2016 do 01.04.2017
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Záměr obce o směně pozemků č.2/2016
vyvěšeno od 05.12.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.doc (120KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Záměr obce o prodeji pozemků č.1/2016
vyvěšeno od 05.12.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.doc (120KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.13 z 23.11.2016
vyvěšeno od 02.12.2016 do 01.02.2017
Dokumenty: dokument1.doc (127KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - Upozorňujeme občany, že termín pro případné zájemce o revizi kotle na tuhá paliva se prodlužuje do úterý 6.12.2016
vyvěšeno od 02.12.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.docx (14KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
SEZNAM REVIZNÍCH TECHNIKŮ NA KOTLE ZLÍNSKÝ KRAJ
vyvěšeno od 21.11.2016 do 01.05.2017
Dokumenty: dokument1.doc (161KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA - informace
vyvěšeno od 21.11.2016 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.odt (12KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 13. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 16.11.2016 do 26.12.2016
Dokumenty: dokument1.doc (121KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - v sobotu 19.11.2016 bude kominická firma provádět čištění a revizi komínů v obci.
vyvěšeno od 16.11.2016 do 23.11.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (139KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - HON NA DROBNOU ZVĚŘ - 5.11.2016 proběhne na katastru obce Šarovy
vyvěšeno od 03.11.2016 do 07.11.2016
Dokumenty: dokument1.docx (13KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Region za Moravú - Rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 02.11.2016 do 28.02.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (202KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
SDĚLENÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ K PROVOZOVÁNÍ A KE KONTROLE SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ O JMENOVITÉM TEPELNÉM PŘÍKONU 300 KW A NIŽŠÍM
vyvěšeno od 19.10.2016 do 31.12.2017
Dokumenty: dokument1.doc (32KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - ve čtvrtek 13.10.2016 bude kominická firma provádět od 8:00 čištění komínů v obci.
vyvěšeno od 11.10.2016 do 16.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - v úterý 11.10.2016 byl u "Lapače" odchycen pejsek s obojkem.
vyvěšeno od 11.10.2016 do 23.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Šarovy
vyvěšeno od 06.10.2016 do 06.10.2017
Dokumenty: dokument1.pdf (246KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Region za Moravú - návrh rozpočtu na rok 2017
vyvěšeno od 29.09.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (194KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Region za Moravú - rozpočtový výhled na období 2018 - 2022
vyvěšeno od 27.09.2016 do 31.12.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (187KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.12 z 14.9.2016
vyvěšeno od 22.09.2016 do 22.12.2016
Dokumenty: dokument1.doc (121KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů
vyvěšeno od 22.09.2016 do 09.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (117KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno od 15.09.2016 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (34KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
vyvěšeno od 15.09.2016 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.pdf (123KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
vyvěšeno od 15.09.2016 do 31.12.2023
Dokumenty: dokument1.xlsx (1504KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy
vyvěšeno od 09.09.2016 do 01.11.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (158KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
POZEMKOVÉ ÚPRAVY “krok za krokem”
vyvěšeno od 09.09.2016 do 01.11.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (2739KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin
vyvěšeno od 08.09.2016 do 01.11.2016
Dokumenty: dokument1.doc (69KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
vyvěšeno od 08.09.2016 do 01.11.2016
Dokumenty: dokument1.doc (61KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
vyvěšeno od 08.09.2016 do 01.11.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (223KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Program 12. zasedání OZ Šarovy
vyvěšeno od 07.09.2016 do 24.09.2016
Dokumenty: dokument1.doc (120KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Zapisovatel volební komise
vyvěšeno od 19.08.2016 do 10.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (114KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Sídlo volebního okrsku v obci Šarovy
vyvěšeno od 19.08.2016 do 10.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (114KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Oznámení - úřední hodiny v době ŘD
vyvěšeno od 19.08.2016 do 28.08.2016
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Volby do zastupitelstev krajů
vyvěšeno od 14.08.2016 do 10.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (115KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Svoz nebezpečných odpadů 31.8.2016
vyvěšeno od 14.08.2016 do 01.09.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (315KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Podmínky výběrového řízení - Lesy ČR
vyvěšeno od 27.07.2016 do 06.08.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (1396KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - zrušení MVP
vyvěšeno od 12.07.2016 do 12.08.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (399KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Usnesení OZ č.11 z 21.6.2016
vyvěšeno od 24.06.2016 do 24.10.2016
Dokumenty: dokument1.doc (126KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
Výběrové řízení - prodej nemovitých věcí v k.ú Šarovy - Lesy ČR
vyvěšeno od 23.06.2016 do 22.07.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (2412KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - zrušení MVP
vyvěšeno od 22.06.2016 do 22.07.2016
Dokumenty: dokument1.pdf (358KB)
Vyvěsil(a): Martin Kovačík