Šarovská chasa

Spolek Šarovská chasa je nejmladším z šarovských spolků. Založen byl v lednu roku 2016 a to proto, aby zoficializoval dosavadní činnost šarovských folklorních nadšenců. Ti se totiž již v předešlých letech zapojili do folklorních aktivit v regionu, ať už oficiální účastí Šarov na slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti nebo účastí na slováckých hodech s právem například v sousedních Březolupech. Snahou Šarovské chasy je vyvíjení aktivity zejména v oblasti folklóru, lidových tradic a zvyků stejně jako zachovávání nehmotného, ale i hmotného kulturního dědictví našich předků.