Zasílání novinek

Informace k poskytnutému souhlasu se zasíláním novinek z webu obce Šarovy

Obec Šarovy, IČ: 00837296, se sídlem Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína, ID schránky 4vcbrnw, nabízí zájemcům možnost zasílat prostřednictvím emailové adresy novinky zveřejňované na webu obce Šarovy. Aby však obce Šarovy mohla zájemcům tyto informace zasílat, je nutné, aby se k odběru těchto informací přihlásili a tím současně vyslovili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, resp. své emailové adresy (dále jen „osobní údaje“).

K odběru novinek z webových stránek obce se jednoduše přihlásíte tak, že v zápatí úvodní stránky na webové adrese www.sarovy.cz zaškrtnete políčko s textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, vyplníte svůj email a potvrdíte kliknutím na tlačítko „odeslat“.

Výše uvedené osobní údaje bude obec Šarovy zpracovávat po dobu 5ti let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Vezměte, prosím, na vědomí, že s blížícím se koncem uvedené doby můžete být dotázáni, zda-li si přejete i nadále, aby obec Šarovy zpracovávala vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům a zda-li obci Šarovy k tomuto zpracování poskytnete nový souhlas.

Obec Šarovy vás upozorňuje, že výše uvedený souhlas můžete odvolat kdykoliv. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vezměte, prosím, na vědomí, že odvoláním tohoto souhlasu vám obec Šarovy nebude moci informace zasílat.

Vezměte také na vědomí, že podle příslušných právních předpisů máte jako subjekt údajů práva. Tyto jsou blíže specifikována v sekci „Ochrana osobních údajů GDPR“ na těchto webových stránkách.

Odvolání Vašeho souhlasu je možné buďto v emailové zprávě, která vám bude doručena prostřednictvím kliknutí na odkaz v dolní části zprávy, a nebo postačí zaslat stručný text (např. Odvolávám svůj souhlas) na emailovou adresu obec@sarovy.cz.

Vezměte dále na vědomí, že poskytnutí vaší emailové adresy obci Šarovy je zcela dobrovolné. Jako subjekt údajů máte:

  • právo svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodů
  • právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu
  • právo na vymazání svých osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s tímto souhlasem nebo pokud byl souhlas odvolán.

Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti na adresu obec@sarovy.cz.