Katalog

Katalog

Níže je uveden odkaz na stránky Krajské knihovny Františka Bartoše, kde naleznete úplný on-line katalog fondu Obecní knihovny Šarovy.
Katalog fondu Obecní knihovny Šarovy

Případně můžete navštívit webové stránky knihovny www.sarovy.knihovna.cz