Knihovna

Navštivte webové stránky knihovny www.sarovy.knihovna.cz

Mezi Obecní knihovnou Šarovy a Krajskou knihovnou Františka Bartoše funguje výměnný systém, který zabezpečuje obměnu řady nových titulů.

Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše  ve Zlíně a Obecním úřadem v Šarovech, metodicky vedou Místní knihovnu v Šarovech pracovníci Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně.