Odpadové hospodářství

Stáhnout soubor: Šarovy.pdf

odpadové hospodářství

Poplatky se vybírají do 30.4.

Poplatky za svoz odpadu:

  • 600,- /osoba. (osvobozeno dítě narozené v tomto roce)
    Úleva se poskytuje:
  •  osobě mladší 18 let ve výši 300,-Kč
  • osobě studující do 26 let věku, pobývající přes týden mimo bydliště ( internát, kolej, byt ve výši 500,- Kč.
  • fyzické osoby, které nejsou přihlášeny v obci Šarovy a vlastní zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba ve výši 200,- Kč

Občané mohou využít několik způsobů jak naložit s odpadem domácnosti.

Směsný komunální odpad v popelnicích je odvážen každých 14 dní dle harmonogramu. Viz výše.

Vytříděné plasty v pytlích jsou odváženy jednou měsíčně dle harmonogramu. Viz níže. Pytle na plastový odpad dostane každá domácnost jednou za rok na obecním úřadě nebo může použít vlastní.

Nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče jsou odváženy z parkoviště u obecního úřadu dvakrát ročně dle harmonogramu. Tento odpad zde občané připraví těsně před termínem svozu. Tento prostor není určen pro dlouhodobé skladování NO.

Kontejner na směsný komunální odpad na horním konci u šaten je otevřen každou sobotu od 10:00 do 14:00. Občané zde mohou uložit objemnější odpad, který již nelze vytřídit.

Kontejner na směsný komunální odpad u obecního úřadu se otvírá v úřední hodiny na požádání pana starosty nebo jeho zástupce. Občané zde mohou uložit objemnější odpad, který již nelze vytřídit.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou umístěny u šaten a obecního úřadu. Zde ukládejte bioodpad z vašich zahrad.  Nepatří sem větve silnější než 2 cm a jiné dřevěné materiály.

Kontejnery na plasty, sklo a papír jsou umístěny u šaten, u obecního úřadu a pod kopcem. Zde můžete ukládat vytříděný odpad. Pokud jsou kontejnery plné, nenechávejte odpad vedle kontejnerů. Především pro odvoz plastů využívejte pravidelný měsíční sáčkový svoz.

Kontejner na textil, obuv a hračky je umístěn u obecního úřadu. Tyto věci vkládejte čisté a zabalené v igelitovém sáčku.

Kontejner na jedlé oleje a tuky je umístěn u obecního úřadu. Zde můžete vkládat oleje a tuky z domácnosti , které nalijete do PET lahve. Větší množství lze předat na obecním úřadě v neporušené plastové nádobě.

Kontejner na kovový odpad je umístěn u obecního úřadu. Zde můžete vhazovat plechovky, konzervy a jiné drobné kovové odpady. Sběr kovového odpadu  se provádí jednou ročně v dubnu. O termínu jsou občané včas informováni. Sběr provádí hasiči, kteří zajistí odvoz připraveného odpadu od Vašeho domu.

Pokud si nejste jisti, jak správně třídit odpad, poradíme Vám zde http://www.sarovy.cz/vse-o-trideni-odpadu 

a zde http://www.sarovy.cz/jak-spravne-tridit-odpad

Děkujeme, že třídíte, má to smysl.