Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

kterou se vydává požární řád obce Šarovy.

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č.1/2013
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Šarovy.

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č. 1/2015

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje¨

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č. 1/2019

o místním poplatku z pobytu. 

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy č. 3/2019  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šarovy

Obecně závazná vyhláška obce Šarovy  č. 4/2019

o místním poplatku ze psů.