Dotační akce

Zkvalitnění veřejného prostranství v Šarovech

Rozšíření hracích prvků na hřišti za obecním úřadem.

Výsledkem projektu je zkvalitněné prostranství za obecním úřadem, které je využívání téměř všemi obyvateli obce. Zkvalitnění spočívá v rozšíření nabídky trávení volného času s dětmi v podobě 4 nových hracích prvků, konkrétně trampolíny, lanové pyramidy, šplhací sestavy a tabule na kreslení.